OBJECTIU: L’objectiu de la gimcana és fer amb el menys temps possible la foto de 7 localitzacions característiques del barri de l’Havana
QUÉ NECESSITO: Per saber quines són aquestes localitzacions es fa mitjançant el mòbil amb conexió a internet uqe disposi de GPS i una aplicació de geolocalització i una aplicació lector de codi QR i càmera de fotos.
COM HO FEM: En el moment de la sortida rebeu una capseta, amb el numero de participant i amb vuit codis QR. Un correspon a les instruccions i els altres corresponen a 7 localitzacions, s’ha de fer en el menys temps possible una foto de cada localització on hi surti la capseta amb el numero de participant.

TEMPS: Per calcular el temps es pendrà nota de l’hora de sortida i d’aribada al punt de control situat al Passeig del Callao num 1. El punt de control tanca a les 13:45 h

.